Lekker Aziatisch... #chinees
Aziatische gerechten en Duitse wijn, een goed koppel...
Kota Radjahattem
ROSE GARDEN-Barneveld
DRAGON TOWN - Lisse
BANGKOK CITY - Gouda
BLAUW Utrecht-Amsterdam
RON GASTROBAR ORIENTAL
RON GASTROBAR INDONESIA
WIJN tip en NIEUWS van Levert & Schudel Wijnkopers sinds 1891
Patron Robin Wu en chef Yifei van EM MADAME CHEUNG-Hoorn
WERKHOVEN WIJNEN-NIEUWEGEIN adres: Brabanthaven 2
Jos Rijnaarts Wijnimport - Zaak van Smaak - info@jr.nl - www.jr.nl
Ontdek hoe (EM) 'Mooi Zeist' kan zijn!
Restaurant Chung
UMAMI by Han

Algemene voorwaarden

Privacy

ASIAGASTRONOMICA.COM vindt het van het grootste belang om alle door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. ASIAGASTRONOMICA.COM conformeert zich vanzelfsprekend aan de Wet Persoonsregistratie.

Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van een wedstrijd of een andere actie, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. ASIAGASTRONOMICA.COM zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Voor statistische doeleinden worden bezoekers statistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoek aantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de individuele bezoeker blijft onbekend. Het huidige beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan de door u verstrekte persoonsgegevens.

Vrijwaring

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van ASIAGASTRONOMICA.COM, is het mogelijk dat de informatie die op ASIAGASTRONOMICA.COM wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Ook zullen voornoemde fouten niet altijd tijdig kunnen worden verwerkt

Beweringen en mededelingen op de pagina's van ASIAGASTRONOMICA.COM zijn die van de restaurateur(s) of anderen en niet (noodzakelijkerwijs) die van ASIAGASTRONOMICA.COM

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op ASIAGASTRONOMICA.COM geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie en eventuele producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van ASIAGASTRONOMICA.COM, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om ASIAGASTRONOMICA.COM te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van ASIAGASTRONOMICA.COM verkregen is. ASIAGASTRONOMICA.COM garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de gebruiker altijd aangeraden om per telefoon of e-mail contact op te nemen met het betreffende restaurant voor het controleren van de op ASIAGASTRONOMICA.COM gepubliceerde gegevens.

Wij streven ernaar om de informatie op ASIAGASTRONOMICA.COM dagelijks up-to-date te houden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.